Monitoring

Allgemeine Daten

Server

Name Status Ok Warnung Kritisch Wartend
root3.weimarnetz.de UP 14 2 0 0
jabber.weimarnetz.de UP 13 0 1 0
dyn.weimarnetz.de UP 16 0 0 0
2.v.weimarnetz.de UP 15 0 2 0
3.v.weimarnetz.de UP 17 0 1 0
mapapi.weimarnetz.de UP 16 0 0 0
weimarnetz.de UP 17 1 0 1
meet.weimarnetz.de UP 13 0 1 1
wireless.subsignal.org UP 1 0 0 0

Daten der Router

Router gesamt: 127
Router erreichbar: 70

Alter in h Name Knoten Firmware Uptime in h Nachbarn
0 cbg742 742 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta-17-g757e8bc+openwrt-r10947-65030d81f3 3 1
0 fries45-rs-dach 88 LEDE (kalua) r4103 - 416395 20 6
0 weimarnetz-60-ckeller 60 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 4 0
0 roehr10-744 744 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-10-gd06ce93+openwrt-r11063-85e04e9f46 964 5
0 GH07318 90 ffweimar OpenWrt 18.06.8 brauhaus-100-30-g600d039+openwrt-r7989-82fbd85747 1719 2
0 roehr10-338 338 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta-17-g757e8bc+openwrt-r10947-65030d81f3 13 4
0 ffWeimar-62 62 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-18-gf1ca91f+openwrt-r11063-85e04e9f46 123 4
0 fundus2-ap 774 LEDE (kalua) r4103 - 416395 156 1
0 ffWeimar-34 24 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 137 2
0 monami-ost 29 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-10-gd06ce93+openwrt-r11063-85e04e9f46 510 1
0 regina2 909 LEDE (kalua) r4103 - 428312 20 9
0 EG-zirkuswagenbauNEU 7 LEDE (kalua) r4103 - 416395 61 2
0 Haus7-HWR-MESH 752 LEDE (kalua) r4103 - 416395 356 4
0 ewerk-kesselsaal-bar-automat 906 LEDE (kalua) r4103 - 416395 3085 4
0 JakobsHeimNunTommek 707 LEDE (kalua) r4103 - 416395 3 3
0 elsternest2 867 LEDE (kalua) r4322 - 416395 20 9
0 ayse-steve 750 LEDE (kalua) r4103 - 428312 20 10
0 EG-superbuffi76 261 LEDE (kalua) r4103 - 416395 3 12
0 wagenplatz-richtung-BAMAG 826 LEDE (kalua) r4103 - 416395 85 1
0 Sommerbar-pico2exDHF 556 LEDE (kalua) r4103 - 416395 3 2
0 Kromsdorf-ScheuneDSL 731 LEDE (kalua) r4103 - 416395 3 4
0 xiaomi-mini2 729 LEDE (kalua) r4103 - 416395 20 7
0 EG-labor-AP 2 LEDE (kalua) r4103 - 416395 22 2
0 jenaplan-unten 99 OpenWrt (kalua) r44150 - 414371 14 1
0 Wachturm 350 LEDE (kalua) r4103 - 416395 20 5
0 Haus34-HWR-MESH 772 LEDE (kalua) r4103 - 416395 68 3
0 EG-bastianHQ 222 LEDE (kalua) r4103 - 416395 3 6
0 E1-uteINET-Markt3 810 LEDE (kalua) r4103 - 416395 3 1
0 EG-Labor-AP-zweiter 920 LEDE (kalua) r4103 - 416395 3 8
0 LEDE 999 LEDE (kalua) r4454 - 416395 3 6
0 BaeckereiRose 773 LEDE (kalua) r4103 - 416395 20 1
0 Wagenplatz-Anke 6 LEDE (kalua) r4125 - 415204 20 8
0 FFWeimar-778 778 r7808-ef686b7292 1369 1
0 fundus1-ap 10 LEDE (kalua) r4103 - 416395 231 1
0 BAMAG-dach-richtung-wagenplatz 825 LEDE (kalua) r4103 - 416395 108 2
0 F36-stube 277 LEDE (kalua) r4899 - 416395 20 11
0 ffweimar-hybrid--87 87 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1305 2
0 EG-KlampfenKurt 666 LEDE (kalua) r4103 - 416395 554 9
0 SUBO119 119 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1167 1
0 Danny1043 59 LEDE (kalua) r4103 - 416395 156 3
0 staatsbank-buero 845 LEDE (kalua) r4103 - 416395 20 11
0 reservebank1 93 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 100 1
0 Katzenspielplatz 41 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 302 1
0 CH073183 80 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-20-g2ef4adc+openwrt-r11063-85e04e9f46 84 2
0 fh462 462 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1730 4
0 fh323 323 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 5666 4
0 s54-c60 77 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-10-gd06ce93+openwrt-r11063-85e04e9f46 397 1
0 ffweimar-741 741 r6907+970-7e15e21766 610 6
0 Joki07318 89 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 152 1
0 ffWeimar-39 39 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 459 6
0 Gemeindehaus07318 91 ffweimar OpenWrt 18.06.8 brauhaus-100-30-g600d039+openwrt-r7989-82fbd85747 1329 1
0 fh469 469 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 407 2
0 ffWeimar-175 175 r7676-cddd7b4c77 16 1
0 ffWeimar-455 455 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 145 4
0 fh465 465 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 325 4
0 dielinke-weimar 567 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 3219 1
0 balkonien 522 ffweimar OpenWrt 19.07-SNAPSHOT reboot2020-19.07-beta.1-20-g2ef4adc-dirty+openwrt-r11131-73e0ea1ea9 2 2
0 monami-west 106 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 121 4
0 tp-dev 23 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-18-gf1ca91f+openwrt-r11063-85e04e9f46 228 2
0 cbg03 504 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-20-g2ef4adc+openwrt-r11063-85e04e9f46 34 2
1 Streu54 32 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 2747 2
1 roehr10-319 319 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta-17-g757e8bc+openwrt-r10947-65030d81f3 34 5
1 fh464 464 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 128 5
1 kk-node--niacin 158 r7676-cddd7b4c77 24 1
1 kaon 37 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-beta-92-gad0cb63+openwrt-r6907+970-7e15e21766 5431 1
1 ffWeimar-40 40 r6907+970-7e15e21766 174 6
1 fh463 463 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 10 5
1 SUBO203 203 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 495 1
1 ffweimar-740 740 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta-17-g757e8bc+openwrt-r10947-65030d81f3 1029 1
1 ffWeimar-506 86 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-20-g2ef4adc+openwrt-r11063-85e04e9f46 33 1
1 fh468 468 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 407 3
1 Maschinenraum 331 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1465 5
1 CH073182 94 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-20-g2ef4adc+openwrt-r11063-85e04e9f46 85 3
1 ffWeimar-102 102 r8453-3879fc2 523 2
1 musikschule-3 182 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-10-gd06ce93+openwrt-r11063-85e04e9f46 511 2
1 ffweimar-hybrid-dhcp-820 9999 -1 1
1 ffWeimar-36 36 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1437 1
1 fh467 467 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 407 2
1 SchubertGarage 31 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-18-gf1ca91f+openwrt-r11063-85e04e9f46 252 2
1 s140 189 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 1540 2
1 cbg02 20 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta-17-g757e8bc+openwrt-r10947-65030d81f3 22 1
1 BraeuSys 52 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-18-gf1ca91f+openwrt-r11063-85e04e9f46 252 3
1 CH073181 105 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-20-g2ef4adc+openwrt-r11063-85e04e9f46 107 2
1 ffweimar-739 739 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta-17-g757e8bc+openwrt-r10947-65030d81f3 662 0
1 ffweimar-adhoc--320 320 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta.1-4-ge534848+openwrt-r10947-65030d81f3 446 1
1 fh460 460 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 151 4
1 kk-node--bionic 211 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 8 0
1 ffWeimar-466 466 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 185 1
1 ffweimar-hybrid--830 830 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 161 2
1 zoellnerzwo 194 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 20 0
1 cbg06 510 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta-17-g757e8bc+openwrt-r10947-65030d81f3 31 2
1 ffweimar-hybrid-dhcp-176 176 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 8 2
1 ffweimar-hybrid-dhcp-172 172 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 8 2
2 musikschule-1 140 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-10-gd06ce93+openwrt-r11063-85e04e9f46 509 1
2 Breitscheid3 183 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 19 1
2 ffweimar-hybrid--174 174 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 17 2
2 FreifunkJenaisttot 101 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 19 0
2 WEfreifunk512 328 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 19 0
4 ffWeimar-gueterschuppen2 79 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-18-gf1ca91f+openwrt-r11063-85e04e9f46 2 2
8 goethegym-herderplatz-nord 148 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 402756 5 2
15 CH073184 81 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-20-g2ef4adc+openwrt-r11063-85e04e9f46 1 1
53 ffWeimar-504 504 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-20-g2ef4adc+openwrt-r11063-85e04e9f46 1
54 cbg01 9999 -1 1
77 SUBO117 117 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 178 4
77 SUBO118 118 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 3188 2
77 SUBO206 206 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 624 1
85 CH07318_C60_1 78 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-20-g2ef4adc+openwrt-r11063-85e04e9f46 1 3
101 t7-funkhorst 9999 -1 0
112 goethegym-herderplatz-ost 149 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 402756 3 4
117 DNTNano-West 186 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta.1-4-ge534848+openwrt-r10947-65030d81f3 393 1
117 dnt-switch 139 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 23 3
125 cbg04 507 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta-17-g757e8bc+openwrt-r10947-65030d81f3 33 6
154 ffWeimar-79 79 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta.1-4-ge534848+openwrt-r10947-65030d81f3 1
155 fh338 33 ffweimar OpenWrt 19.07.2 reboot2020-19.07-beta.1-4-ge534848+openwrt-r10947-65030d81f3 1
164 weimarnetz-66-vhs 66 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 402756 1 2
253 SchubertSpielplatz 17 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 2350 1
269 baraucke_lebt 18 ffweimar OpenWrt 18.06-SNAPSHOT brauhaus-100+openwrt-r6907+989-7e15e21766 2 1
277 Camping.Freifunk.net 155 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 8 1
292 ffWeimar-78 78 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-17-g9fa4422+openwrt-r11063-85e04e9f46 5
304 EG-proberaum-restaurator 289 LEDE (kalua) r4125 - 415204 16 3
469 Gueterschuppen 59 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 402663 8 1
550 Musikschule-Instrumentenkammer 799 LEDE (kalua) r4103 - 416395 9 1
553 EG-Holzbau-Frech 922 LEDE (kalua) r4897 - 416395 9 7
563 DNTNano-Sued 185 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 3 9
576 DNTNano-Ost-184 184 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 5 8
576 DNTNano-Nord 187 OpenWrt (Weimarnetz edition) Chaos Calmer 15.05 - 403051 5 10
613 AbtnaundorfDerErste 72 ffweimar OpenWrt 19.07.3 reboot2020-19.07-beta.1-10-gd06ce93+openwrt-r11063-85e04e9f46 212 1
Wo gibt es freies WLAN?
Handwritten arrow
Kontaktier uns!
Handwritten arrow
Handwritten arrow
Freifunk Weimar =D
Navi
Handwritten arrow
Weimarnetz